Kalite Politikamız

Kaliteye ve kalitenin sürekliliğine büyük önem veren DÖRTLER KABLO  tüm organizasyonlarında uygulamayı prensip edindiği ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi gereklerini karşılayıp, üretimini yaptığımız ürünlerin kalitesi ve sürdürülebilir müşteri memnuniyeti ile kalite hedeflerimiz doğrultusunda aldığımız kararlar kalite politikamızı oluşturmaktadır. DÖRTLER KABLO ISO 9001 ve ISO 14001 yönetim sistemi standartlarının gereklerini yerine getirmeyi ve hedeflerin etkinliğini sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.

Üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası desteğimiz ile verimliliğimizi ve etkinliğimizi en üst düzeyde tutarak değer zinciri oluşturmak politikamızın ana hatlarıdır.

Sürekli gelişim hedefi gözeten DÖRTLER KABLO kaynakları etkin kullanan, çevre ve insan sağlığına saygı duyan, müşteri memnuniyeti ve güven üzerine kurulu hizmet anlayışıyla pazardaki etkinliğini arttırmak amacıyla;

  • Kalite Yönetim Sistemi olarak ISO 9001:2015’in şartlarını sağlamak
  • Müşteri beklentilerinin erken tanımlanması ve müşteri tatmini odaklı bir üretim - çözüm sistemi kurmak
  • Çalışanlarının eğitimlerinin devamlılığını sağlamak ve kalite sorumluluğu bilincini yerleştirmek, performans ve verimlilik üzerine odaklanarak çalışanlarının yeni fikirler üretmeleri konusunda cesaretlendirmek
  • İç verimlilik çalışmaları ile üretimdeki kayıpları en aza indirecek şekilde kullanılması ve bu sayede çevreye duyarlı sistem oluşturmak
  • Kuruluşun faaliyetlerinin, mahiyeti, ölçeği ve çevresel etkilerine, ürünlere ve hizmetlere uygun olmasını sağlamak
  • Kalitesi ve üretim çeşitliliği ile müşterilerine en iyi hizmeti veren uluslar arası bir marka olmayı amaçlamak
  • Sürekli iyileşme ve yenilenme çabası içinde olmak
  • Personelimizin taleplerine cevap vermek, ihtiyaçları zamanında ve istenilen şekilde karşılayarak çalışan memnuniyetini sağlamak
  • Yasa ve mevzuat gerekleri karşılamak