Kurumsal Değerler

 • Sürdürülebilir kalite ve güven
 • Sürekli İyileştirme
 • Müşteri ve Değer Odaklılık
 • Sorumluluk Bilinci
 • Hakkaniyet
 • Çevreye Duyarlılık
 • İnsana Odaklılık
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk
 • Verimlilik
 • İnovasyon Odaklılık
 • Etik değer bilinci
 • Etkin kurumsal iletişim